Education42morrow: Naše vize

Hledej s námi odpovědi na otázky zítřka!

Education42morrow: Naše vize

Vzdelávanie detí a mládeže už dnes všetci našťastie považujeme za samozrejmosť a nikto nepochybuje o jeho dôležitosti. Rovnako nikto však nepochybuje ani o tom, aké náročné je mládež vzdelávať. Učivo musí sledovať rýchlo sa meniaci svet a prispôsobovať sa potrebám jednotlivcov, aby sa naplnil ich plný potenciál. Na vzdelávanie sa kladú stále nové nároky. My si to všetko dobre uvedomujeme, a preto sme sa rozhodli založiť spolek Education42morrow, z.s.. V rámci neho sa snažíme pomáhať deťom aj učiteľom a prispievať tak k rozvoju vzdelávania u nás.

Naše ciele napĺňame prostredníctvom mnohých aktivít. Naši dobrovoľnící v rámci projektu Generace42, spolufinancovaného EÚ, podporujú nadanú mládež v podobe komunity a vzdelávacích akcií. Naši lektori sa podieľajú na príprave rôznych súťaží a workshopov. Školám potom poskytujeme metodické poradenstvo, učiteľom ponúkame workshopy zamerané na rôzne formy vzdelávania a taktiež tvoríme nové metodiky. V neposlednom rade tiež pomáhame vedeckým inštitúciám popularizovať vedu a techniku.

A ako môžete k rozvoju vzdelávania pomôcť vy? Radi privítame nadšencov, ktorí chcú prispieť k popularizácii svojho odboru – či už jednorazovo, alebo v podobe dlhodobej spolupráce. Taktiež samozrejme privítame pomoc v akejkoľvek inej forme.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *